บริษัท เอส .สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด ได้ก่อตั้งโดยเริ่มต้นจากการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยใช้ชื่อในนามว่า ห้างหุ้นส่วน เอส.สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ 300,000บาท  โดยต่อมาเมื่อองค์กรได้ประกอบกิจการที่ก้าวหน้ามากขึ้น ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าควรจะทำให้องค์กรมีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 จึงได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรเป็นบริษัท โดยใช้นามว่า บริษัท เอส.สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 5554 133 796  และมีที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เลขที่ 52 ซอยรามอินทรา 67 แยก 4 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการคือ นายสรสิทธิ์ สิงห์นาค เป็น ผู้บริหารองค์กร

EXPERTISE


    Our first hand knowledge and expertise in every facet of architectural design, design development, construction contraction and construction management enables us to provide the wide variety of service that you may require. From the beginning your timing and budget goals drive the decision – marking process all project regardless of scope or scale – employ our rigorous filed proven project management techniques to ensure success.

     S.Sith Architect is unique in that a principal of the firm assumes primary responsibility for every project and coordinates the efforts of an experienced team including staff and selected consultants this is how we maintain the extremely high level of service that our clients have come to expect.

m

     Our strong leadership allows you to balance all facets of your project while never losing sight of your objective the highest quality within an established budget and schedule as experienced builders and project managers we know the right questions to ask we also have capability to assemble the perfect team to tackle your project.

     By combining problem-solving skills and solid research methods with innovative high quality construction techniques S.Sith Architect assures cost – effective creative and highly function solutions The following is a list of the many services we office our clients. As needed.

– Architectural Design

– Architectural presentation

– Construction management

– Construction contractor

– Cost consultants

– Damage Investigation & renovation