บริษัท เอส .สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด ได้ก่อตั้งโดยเริ่มต้นจากการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยใช้ชื่อในนามว่า ห้างหุ้นส่วน เอส.สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ 300,000บาท  โดยต่อมาเมื่อองค์กรได้ประกอบกิจการที่ก้าวหน้ามากขึ้น ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าควรจะทำให้องค์กรมีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 จึงได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรเป็นบริษัท โดยใช้นามว่า บริษัท เอส.สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 5554 133 796  และมีที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เลขที่ 52 ซอยรามอินทรา 67 แยก 4 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการคือ นายสรสิทธิ์ สิงห์นาค เป็น ผู้บริหารองค์กร

บริษัท เอส.สิทธิ์ สถาปนิก จำกัด

เริ่มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548

 
 

     บริษัทจดทะเบียน 1,000,000 บาท เมื่อองค์กรมีการเติบโตและก้าวหน้ามากขึ้น กรรมการเห็นองค์กรน่าจะมีเสถียรภาพและแข็งแกร่งกว่านั้นแล้วจึงได้จดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เป็น บริษัท ส.สิทธ์ สถาปนิก จำกัด หมายเลขประจำตัวประชาชน ภาษี 010 5554 133 796 และ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 52 ซอยรามอินทรา 67 แยก 4 ถนนรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีนายสรสิทธิ์ สิงหนาค กรรมการผู้จัดการ

                                                                                                      ดูเพิ่มเติม…